Aktuellt


Just nu är det lite blandat här! Oftast lägger jag upp vilka mässor jag medverkar på.

Allt har en energifrekvens!
Allt levande är beroende av energi och har en energifrekvens. Vår kropp, naturen, djur och saker. Varje cell och molekyl in din kropp består av energi. Vi är högkoncentrerade energisystem, detta system är känsligt och reagerar vid oro, sorg, trauman och stress.
När energiflödet störs uppstår det blockeringar på cellnivå, som sedan också kan leda till sjukdom.

Har kroppen förmågan att självläka?

Ja, naturligtvis!
Om vi ger kroppen de allra bästa förutsättningarna för att läka både fysiskt, mentalt, emotionellt och själsligt.

Tips för självläkning:

Djupavslappning tex meditation, mindfulness, hypnos och andningsövningar.
Naturen är oslagbar när det kommer till läkning.
Rörelse i någon form, som passar dig.
Sömn i balans är viktigt.
Näringsrik kost som ger dig bra energi.
Göra något kreativt tex måla, sjunga, musik, dansa….
Minska sociala medier, data och mobilanvändning.
Glädje och positiva tankar tillför harmoni i kroppen. Tankens kraft är enorm, så använd den till din fördel.
Reiki-Healing så klart! Du stärker, balanserar och sätter igång kroppens egna självläkande förmåga.
En holistisk behandling för kropp och själ.

Andningen som verktyg

Inom den Österländska filosofin har man sedan 7000 år tillbaka förstått andningens stora påverkan både fysiskt, psykiskt och själsligt. Faktum är att genom andningen kan vi lättare hantera både stress, rädsla och smärta.

Hur ska vi då andas naturligt?
Jo, som barn och djur dvs det ska omfatta hela kroppen. Korrekt andning är djup bukandning, som ökar syresättningen i kroppen. Idealiskt är om andningen sker in och ut enbart genom näsan. Förutom vid hård fysisk aktivitet förstås.

Med rätt andning filtrerar vi luften och rensar bort 75% av luftburna bakterier och partiklar vilket minskar infektionsrisken avsevärt. Vi får mer energi och blir mer balanserade.
Att andas mycket genom munnen är negativt för kroppens hälsobalans, vi blir tröttare och det bidrar även till astmatiska besvär.
Vid stress har vi också en tendens att andas mycket i bröstkorgen och när vi är lugna går andningen automatiskt ned i buken.
Det positiva är att genom andningen kan vi själva påverka kroppens läkningsförmåga.

Tips:

Stäng munnen och andas endast genom näsan så ofta du kan.
Använd buken vid inandning och inte bröstkorgen.
Växelandning – bra för balans i kropp och sinne.

Växelandning: Det innebär att du andas med höger alternativt vänster näsborre för att få en viss effekt på kropp och sinne.
Andning genom näsborrarna stimulerar vårt Autonoma nervsystem på olika sätt.

Höger näsborre är kopplad till det sympatiska nervsystemet som ökar aktiviteten i kroppen dvs höjer puls, blodtryck och andningsfrekvens.
Vänster näsborre är kopplad till Parasympatiska nervsystemet som har motsatt effekt och sänker aktiviteten i kroppen.

Höger näsborre: Håll för vänster näsborre. Andas långa djupa andetag genom höger näsborre. Känn hur mage och bröstkorg aktiveras i andetaget och fortsätt på detta vis i minst 3 minuter. Denna andningsteknik ger ökad energi, vitalitet och klarhet.

Vänster näsborre: Håll för höger näsborre. Andas långa djupa andetag genom vänster näsborre. Känn hur mage och bröstkorg aktiveras i andetaget och fortsätt på detta vis i minst 3 minuter. Denna andningsteknik ger lugn och avspänning. Bra när du känner dig stressad, orolig och behöver komma ned i varv tex innan du ska sova.