Aktuellt


I vanliga fall lägger jag upp vilka mässor jag medverkar på. På grund av nu-läget med inställda mässor, får det vänta lite.

Andningen som verktyg

Inom den Österländska filosofin har man sedan 7000 år tillbaka förstått andningens stora påverkan både fysiskt, psykiskt och själsligt. Faktum är att genom andningen kan vi lättare hantera både stress, rädsla och smärta.

Hur ska vi då andas naturligt?
Jo, som barn och djur dvs det ska omfatta hela kroppen. Korrekt andning är djup bukandning, som ökar syresättningen i kroppen. Idealiskt är om andningen sker in och ut enbart genom näsan. Förutom vid hård fysisk aktivitet förstås.

Med rätt andning filtrerar vi luften och rensar bort 75% av luftburna bakterier och partiklar vilket minskar infektionsrisken avsevärt. Vi får mer energi och blir mer balanserade.
Att andas mycket genom munnen är negativt för kroppens hälsobalans, vi blir tröttare och det bidrar även till astmatiska besvär.
Vid stress har vi också en tendens att andas mycket i bröstkorgen och när vi är lugna går andningen automatiskt ned i buken.
Det positiva är att genom andningen kan vi själva påverka kroppens läkningsförmåga.

Tips:

Stäng munnen och andas endast genom näsan så ofta du kan.
Använd buken vid inandning och inte bröstkorgen.
Växelandning – bra för balans i kropp
och sinne, se nedan.

 

Yogisk andningsövning

Använd handen du skriver med. Placera pek- och långfingret mellan ögonbrynen och ha ringfingret och tummen fria till att växelvis stänga näsborrarna. Om du använder vänster hand, stäng den högra näsborren med ringfingret och andas in genom vänster näsborre. Håll andan, stäng vänster näsborre med tummen, öppna höger näsborre och andas ut. Andas in igen genom höger näsborre, håll andan, stäng höger näsborre och öppna vänster näsborre och andas ut. Upprepa så många rundor du vill, en till några minuter räcker för effekt.