NLP

NLP – Neuro Lingvistisk programmering, utvecklades på 70-talet i Kalifornien av Richard Bandler (matematiker & terapeut) och John Grinder (lingvistiker).

Genom att studera framgångsrika personer inom olika områden har dem utvecklat en samling kraftfulla tekniker för personlig utveckling på alla plan.

Till skillnad från olika terapiformer, som oftast ägnar sig åt uppkomsten av problemen, fokuserar NLP på att snabbt & effektivt uppnå varaktiga resultat.

NLP är idag en av de snabbast växande psykologiska modellerna i världen och används bl a för att bli mer motiverad, handlingskraftig, kreativ och avslappnad.

NLP är en modell som skapar framgång genom att man fokuserar på de resultat man vill uppnå.

Vad är det du fokuserar på?

Vad kan du göra för att påverka ditt liv i rätt riktning?

Vilka känslor väljer du?