Coaching

Behöver du någon som lyssnar på dig, uppmuntrar, utmanar, ställer frågor, som finns där bara för dig?

Någon som öppnar din dörr till nya insikter, perspektiv och som ser vilken potential du faktiskt har!

Tillsammans tar vi fram dina inre resurser för att skapa det du vill. Jag är ett bollplank och har en stor verktygslåda att plocka ur.

Fokus ligger på livet i stort dvs ur ett holistiskt perspektiv. Balansen är viktig att hitta för att få bästa möjliga förutsättningar och klarare se vägen framåt.

Jag ser kroppen som ett känsligt verktyg som måste underhållas och skötas om kontinuerligt för att den ska må bra. När du är harmonisk är det så mycket lättare att tydligare se hur du ska gå framåt!

Är också specialist inom utmattningsdepression och högkänslighet. Områden där jag även har egna erfarenheter, som jag är mycket tacksam för idag. Coachar också känsliga barn och ungdomar. Efter att ha arbetat som lärarassistent och fritidsledare under 3 års tid med barn från förskoleklass upp till årskurs 6 kände jag att jag ville hjälpa till och att behovet av stöd är stort.

Om du är nyfiken på att veta mer kontakta mig gärna och boka in ett kostnadsfritt möte på telefon!