Kostrådgivning

Kosten har stor betydelse för vår hälsa och vårt välmående och påverkar oss mer än vad vi tror. Den är även viktig för vår sömn och för vår balans i tillvaron. Om du har behov att titta över din kost hjälper jag dig gärna med detta.

kost